Kategori: Industri

När ni behöver sträckmetall

Det kanske är så att ni i ert företag har behov av sträckmetall? Det kan ni hitta hos SPG Metall AB och det på https://spgmetall.se/produkter/strackmetall.aspx. Sträckmetall kan dels vara i metall, men det kan även vara i plast. Det är en komponent som går att använda till flera olika ändamål och saker. Det hela beror på vad du har för material och dimension på det.

Ofta så används detta inom byggindustrin, men det används även inom hjärtkirurgi! När sträckmetallen tillverkas så gör man som så att man stansar slitsar som samtidigt sträcks. Man utvecklade denna metod redan för mer än hundra år sedan. Idag finns detta hos flera företag, varav SPG Metall AB är en av dem.

Använd er av metall som är stansad och sträckt

Ni som behöver sträckmetall kan som sagt besöka https://spgmetall.se/produkter/strackmetall.aspx. På den sidan kan ni läsa mer om detta material. Företaget som har denna produkt erbjuder även en mängd andra produkter så som gångdurk, ramprofiler, svetsade galler, nät, perforerad plåt, gallerdurk och metallduk. Detta företag är en komplett leverantör av olika industriförnödenheter.

Så behöver ni material till er industri så är det troligen att ni hittar det ni behöver hos dem. SPG Metall AB grundades 1977 av Gunnar Ekelund, De är duktiga på vad de gör och de har specialiserat sig på att erbjuda dessa produkter för industrier. Hos dem kan ni få specialtillverkade saker i olika format. Om ni vill veta mer om vad detta företag kan göra för er, besök dem på deras hemsida.

Industri | Comments Off on Industri

Vad är OPGW?

​OPGW betyder optical ground wire och är en kabel som man kan använda inom vissa områden. Den går att dra under vatten så väl som på land. OPGW kablar​​ innehåller fiberoptik och de passar bra för att grävas ner och på så vis kunna leda in internet, telefoni med mera till ett hus.

När man talar om OPGW och fiberoptik så används dessa främst under marken. Det finns även ADSS kablar, som också kan leda tjänster till ett hus, men de monteras uppe i luften. Med optical ground wire finns det även möjligheter att leverera andra funktioner så till exempel dataövervakning, fjärrövervakning, samt flera andra saker.

Få optical ground wire från en firma

Om du vill ha OPGW kablar installerade så kan du be en firma som sysslar med detta om hjälp. De kan även berätta mer om hur det fungerar. En firma som tillverkar, konstruerar och utvecklar OPGW samt andra lösningar är Tykoflex. För att få internet eller andra tjänster till ditt hus, så kanske du vill installera fiber. Då behövs det kablar och dragningar av dessa. OPGW används i Sverige så väl som i andra länder. 

Det är ett modernt sätt att kunna få den teknik man behöver in i sitt hem. Det är en bra installation som allt fler väljer. Det vanligaste inom tjänster och OPGW är just telefoni och internet. Men det finns även annat som kan göras med hjälp av dessa kablar. Läs mer på Tykoflex sida, eller kontakta en firma som drar fiber för att få mer information.​​

Industri | Comments Off on Industri

Asfaltåtervinning har många fördelar

Asfaltåtervinning har blivit allt populärare. Idag finns en stor miljömedvetenhet hos de flesta företag och organisationer. Genom effektiv asfaltåtervinning går det att minska sina kostnader. Den kan utföras på plats vilket bland annat innebär stora besparingar för transport, deponi och eventuella miljöavgifter. Tidigare var många tveksamma till asfaltåtervinning, eftersom återanvänd asfalt ansågs ha betydligt lägre kvalitet än nyproducerad. På grund av den tekniska utvecklingen har skillnaden minskat. Nu används metoder vid asfaltåtervinning som ger en högkvalitativ slutprodukt.

Kostnadsbesparingen kan bli mycket stor för den som väljer att återvinna asfalt. Jämfört med nyproducerad asfalt kan det röra sig om upp till 70 procent lägre kostnad. Därför är det inte konstigt att asfaltåtervinning blir allt vanligare. Det är möjligt att både sänka kostnaderna rejält och göra miljön en stor tjänst på samma gång.

Hur går asfaltåtervinningen till?

Asfaltåtervinning kan utföras på plats med specialanpassade krossanläggningar som är mobila. De kan flyttas till platsen där de behövs och arbeta effektivt med asfaltåtervinning. En fördel med återvunnen asfalt är att den kan lagras utan att kvaliteten försämras. Asfalten har sedan många användningsområden. Återvunnen asfalt kan användas till bland annat slitlager på lågtrafikerade vägar, bärlager vid gatubyggnad och till förstärkningslager. Den kan också användas som inblandning vid tillverkning av ny asfalt.

Br Anderssons Åkeri & Gräv AB är ett företag med stor erfarenhet inom asfaltåtervinning. Kunder kan få anpassade lösningar och väljer om arbetet ska utföras vid en uppläggningsplats eller direkt på arbetsplatsen. De använder sig av kompletta anläggningar för asfaltskrossning. Kontaktar man dem går det att få svar på frågor och diskutera en passande lösning.

Industri | Comments Off on Industri

Rätt hjälp för bergtäkter

I bergtäkter bryter man berg för att krossa till grus. Det är en lång kedja som kräver sprängning, knackning och krossning. Istället för att använda olika entreprenörer för olika delprocesser är det bättre att satsa på ett helhetserbjudande. Då undviker man krävande samordning och eventuella diskussioner, vilket möjliggör ökat fokus på själva verksamheten.

För en helhetslösning för din https://www.bergbolaget.se/, ta kontakt med ett företag som har erfarenheten och kunskapen att sköta alla delar av kedjan. De kan använda modern utrustning, se till att säkerheten är mycket hög och att det sker regelbunden uppföljning. Genom bättre effektivitet, både avseende tid och kostnader, kan lönsamheten förbättras. Borrning, sprängning och krossning kan utföras enligt beprövade metoder och resultatet kommer bli av hög kvalitet. Att besegra ett berg kan bli en barnlek med rätt hjälp.

Helhetstänkande är viktigt!

Det är väldigt mycket som ska planeras när orört berg ska förvandlas till grus. För en bergtäkt krävs borrning, sprängning, schaktning, knackning och krossning, men det krävs också stor hänsyn till miljö och säkerhet. Utan rätt kompetens är det svårt att planera. I vissa fall kanske man kommer på i ett senare skede att ytterligare hjälp är nödvändigt, vilket kan innebära till exempel förseningar och ökade kostnader för bergtäkten.

Varför inte redan från början anlita ett professionellt företag för hela kedjan? Då är man garanterad att slippa otrevliga överraskningar. Genom rätt helhetstänkande kommer hela processen för bergtäkten gå betydligt smidigare och enklare. Dessutom kan arbetet utföras med miljöklassade maskiner och alla transporter, material, metoder och tjänster kan anpassas efter ett tydligt miljötänkande. Samtidigt kan man få utmärkt kvalitet på det utförda arbetet, utan att priset behöver bli lidande.

Industri | Comments Off on Industri

SS-en 1090 certifiering för byggsmide

Inom de flesta yrken där man arbetar med något som kan vara skadligt eller bli farligt för någon som befinner sig på arbetsplatsen eller för dem som eventuellt ska befinna sig där efter är det väldigt viktigt att man tänker på just säkerheten och ser till att den sköts som den ska och att man har alla papper och certifikat i sin ordning. Detta är något som man lägger stor vikt på hos Töreboda Svets AB eftersom att det kan handla om skillnad mellan liv och död när man arbetar med stora ställningar eller sådant som kan rasa samman om det inte är professionellt utfört.

Därför har man sett till att man på Töreboda Svets AB har den certifiering som gäller när det kommer till byggsmide inom dessa branscher. Ss-en 1090 som namnet på certifikatet heter gäller främst byggsmide och har funnits sedan juli 2014 och finns till för att man ska kunna ställa krav på de företag som arbetar med byggsmide och se till att inget blir fel i konstruktionen. För att läsa mer om detta kan ni surfa in på https://torebodasvets.se/certifiering-byggsmide-ss-en-1090-1/ och även läsa mer om vad Töreboda Svets AB kan hjälpa just dig med.

Nya regler för högre säkerhet

Ss-en 1090 är inte den enda nya regeln som infördes, det var även fler saker som infördes för att man skulle höja säkerheten på många arbetsplatser runt om i landet. De senaste åren har man infört regler som ska kontroller projektering, utförande, tillverkning samt kontroll av stålentrepenader. Så genom att uppfylla dessa krav så intygar man som tillverkare att den produkt som man producerar lever upp till de kraven på hälsa, säkerhet, miljö och många andra viktiga egenskaper. Man har även genom att uppfylla dessa krav låtit produkten genomgå en föreskriven kontrollprocedur.

Industri | Comments Off on Industri